Kredyt pod zastaw mieszkania - nowa propozycja dla osób zadłużonych


W obecnych czasach wysoce zwiększyła się wartość informacji. Ta jednostka, która wie więcej i jest w stanie zrobić pożytek z tej wiedzy jest niezwykle poszukiwanym rodzajem pracownika na naszym polskim rynku pracy. Posiadana wiedza jest w stanie być nam także wysoce użyteczna w osobistym życiu, nie tylko i wyłącznie zawodowym. Dla dużej liczby osób może okazać się szokiem informacja, że kredyt pod zastaw mieszkania może zostać przyznany nie tylko poprzez bank ale również przez osobę prywatną.


Generalnie możemy wyróżnić dwa rodzaje tego wariantu pożyczki lub kredytu (w języku codziennym przyjęły się obydwie nazwy). Występują pomiędzy nimi konkretne rozróżnienia, które to mam nadzieję poniższy paragraf uwypukli. Bank jako organizacja finansowa użycza kredytu hipotecznego, jest to kredyt celowy (na kupno domu, kupno lokalu mieszkalnego itp.). Z tej też przyczyny zasoby pochodzące z kredytu mogą być spożytkowane tylko w sposób ustalony w umowie kredytowej. Bank pragnąc ubezpieczyć zwrot udzielonego kredytu wyznacza wymóg polegający na dokonaniu wpisu w części IV ksiąg wieczystych posiadłości tj. hipoteka. Dzięki temu w chwili gdy kredyt nie będzie spłacany, będzie mógł w relatywnie krótkim czasie zaspokoić swe roszczenia przez prowadzenie egzekucji z nieruchomości.

Kredyt pod zastaw mieszkania to także pożyczka pod zastaw nieruchomości. W tym wypadku pieniądze są przekazywane za pośrednictwem prywatnego inwestora. Umowa pożyczki jest natomiast zatwierdzana u notariusza. Dodatkowo pożyczkodawca może się ubezpieczyć poprzez wpis w części IV ksiąg wieczystych - hipoteka lub dziale II KW- własność.