Pożyczka pod zastaw, nowe oferty na osób z zadłużonych.Pożyczka pod zastaw to szczególnego typu umowa, której to fundamentalne warunki są wyznaczone w regulacjach kodeksu cywilnego. W 1-szej kolejności pożyczka to umowa na podstawie, której pierwsza ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na pożyczkobiorcę własność danej kwoty gotówki lub rzeczy określonych co do gatunku (np. 20 ton węgla, 2 tony mąki). Natomiast pożyczkobiorca zobowiązuje się oddać tę samą ilość pieniędzy lub rzeczy opisanych co do rodzaju i tej samej jakości. Oprócz tego umowa pożyczki, której kwota wykracza ponad 500 zł winna być stwierdzona pismem.

Niezależnie od tego na podstawie reguły swobody umów strony umowy mają prawo dołożyć następne zasady. Zazwyczaj są to odsetki, które to nabywa pożyczkodawca. Ich wielkość jest przeróżna i każda osoba która decyduje się na wzięcie pożyczki powinna zwracać wyjątkową uwagę na tego typu aspekt umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest specjalnym typem umowy.

Na jej podstawie pożyczkodawca, jakim jest prywaty inwestor przekazuje określoną sumę pieniędzy (zazwyczaj są to sumy mniej więcej kilkunastu tyś zł) a pożyczkobiorca obiecuje pozyskaną pożyczkę opłacić wraz z doliczonymi odsetkami za okres w jakim będzie zarządzał pieniędzmi. Jest zrozumiałym, że osoba zadłużona nie posiada dobrej historii kredytowej a w związku z tym standardowej pożyczki lub kredytu w agencji bankowej nie dostanie. Dlatego też prywatny inwestor pragnąc ochronić spłatę przekazanej pożyczki tworzy zabezpieczenie poprzez dokonanie wpisu na hipotece zastawianej posiadłości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla dużej liczby osób wyłącznie możliwą do uzyskania.