Pożyczka pod zastaw - pieniądze dla zadłużonychPożyczka pod zastaw to specyficznego typu umowa, której kluczowe warunki są ustalone w przepisach kodeksu cywilnego. W 1-szej kolejności pożyczka to umowa na podstawie, której to 1-a ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przekazać na pożyczkobiorcę własność określonej sumy gotówki lub rzeczy opisanych co do rodzaju (np. dwadzieścia ton węgla, dwie tony mąki). Natomiast pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą liczbę pieniędzy lub rzeczy opisanych co do gatunku i tej samej jakości. Ponadto umowa pożyczki, której to kwota przewyższa 500 złotych winna być zatwierdzona pismem.

Oprócz tego na bazie reguły swobody umów strony umowy mają prawo dołożyć kolejne zasady. Przeważnie są to odsetki, które uzyskuje pożyczkodawca. Ich wielkość jest zróżnicowana i każdy kto decyduje się na zaciągnięcie pożyczki winna zwracać wyjątkową uwagę na tego typu zapis umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest szczególnym typem umowy.

Na jej podstawie pożyczkodawca, którym jest prywaty inwestor oferuje zdefiniowaną sumę gotówki (przeważnie są to sumy mniej więcej kilkudziesięciu tyś pln) a pożyczkobiorca obiecuje przekazyaną pożyczkę opłacić wraz z naliczonymi odsetkami za okres w jakim będzie dysponował pieniędzmi. Jest zrozumiałym, iż osoba z długami nie ma właściwej historii kredytowej a w związku z tym typowej pożyczki lub kredytu w agencji bankowej nie otrzyma. Dlatego też prywatny inwestor chcąc ochronić spłatę przekazanej pożyczki ustanawia zabezpieczenie przez wykonanie wpisu na hipotece zastawianej nieruchomości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla wielu ludzi wyłącznie dostępną.