Pożyczki pod zastaw nieruchomości - na co zwracać szczególną uwagę przy zaciąganiu ?

http://contains4xzw.blog.wox.cc
Pożyczka pod zastaw nieruchomości stała się w ostatnim czasie dosyć popularnym tematem. Opinie na jej temat pozostają jednak całkowicie odmienne. Swój chłodny klimat zawdzięcza w szczególności doniesieniom medialnym, jakie to ostrzegają przed rzekomymi minusami, jakie to się z nią wiążą. Ostrzegają przed nierzetelnymi pośrednikami, którzy pod płaszczykiem przyznawanych pożyczek przejmowali mieszkania biednych ludzi.

Prawda jest jednak nieco w wyższym stopniu kompleksowa niż w schemacie ubodzy pożyczkobiorcy i źli pożyczkodawcy. W każdej dziedzinie życia mamy do czynienia z patologiami a co za tym idzie nie możemy oceniać w sposób ogólny danego zjawiska. Typowa pożyczka pod zastaw mieszkania jest w całości pewna pod warunkiem, że każda z podpisujących umowę stron zdaje sobie sprawę precyzyjnie na co się zgadza.

Pożyczki pod zastaw mieszkań są udzielane poprzez podmioty prywatne (standardowe kredyty hipoteczne w ich odróżnieniu są (przekazywane przez banki). Umowa pożyczki opiera się na zasadzie swobody podpisywania umów przez równorzędne podmioty, jaka to zasada mieści się polskim KC. Strony ustalają, że 1-a ze stron udziela pożyczki w danej kwocie a 2ga strona zobowiązuje się ją zwrócić w ustalonym terminie, razem z pobocznymi odsetkami i wydatkami. http://podzastaw.org

Z racji tego, że osobisty inwestor nie ma uprawnień banku (np. nie ma możliwości sprawdzać osoby w Biurze Informacji Kredytowej). Zabezpiecza się zatem poprzez zrealizowanie wpisu w księgach wieczystych nieruchomości. Pożyczka pod zastaw nieruchomości to relatywnie nieskomplikowana konstrukcja od strony prawniczej.