Pożyczka na oświadczenie dla osób z komornikiem


Przebywamy w systemie materialistycznym. Mamy możliwość to zaobserwować każdego poranka, oglądając telewizję, serfując po Sieci internetowej i czytając bieżącą prasę. Z każdego punktu atakują nas oferty marketingowe, które nakłaniają do zakupu nowego samochodu lub nowego odbiornika telewizyjnego. To co jeszcze dwanaście miesięcy wstecz było ostatnim krzykiem technologii, w tej chwili jest już stare. W jaki sposób zdołamy coś zakupić jeżeli nasze honorarium na to nie pozwala. Świetnym wyjściem jest pożyczka na oświadczenie.
http://podzastaw.org sprawdź tutaj
W tej chwili mamy możliwość zadać pytanie „Czym pożyczka na oświadczenie różni się od innych produktów kredytowych, które to są przedkładane na naszym rynku usług kredytowych”? Kluczowym zagadnieniem w tym wypadku jest termin oświadczenie. Należy bowiem zdać sobie sprawę, że na ogół gdy ubiegamy się o kredyt bądź pożyczkę w banku to jesteśmy zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia o przychodach. Jest to o tyle kluczowe, iż na tego typu dokumencie są widoczne możliwe obciążenia (np. z tytułu pożyczki zakładowej) w tym zajęcia komornicze. Wówczas gdy bank widzi taką informację to jasnym jest, iż kredytu w jakimkolwiek wypadku nie udzieli.

Pożyczka na oświadczenie to oferta skierowana przede wszystkim do jednostek zadłużonych lub takich, które nie mają formalnej możliwości potwierdzenia źródła swego przychodu (typowe zatrudnienie bez umowy o pracę tzw. „na czarno”). Pożyczki tego typu są udzielane na ogół przez podmioty funkcjonujące poza sektorem bankowym tzw. agencje chwilówkowe.