Pożyczka pod zastaw - pieniądze dla zadłużonych


Pożyczka pod zastaw to szczególnego rodzaju umowa, której główne zasady są wyznaczone w przepisach KC. W 1-szej kolejności pożyczka to umowa na podstawie, której pierwsza ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przekazać na pożyczkobiorcę własność określonej kwoty gotówki lub rzeczy określonych co do gatunku (np. dwadzieścia ton węgla, dwie tony mąki). Z kolei pożyczkobiorca zobowiązuje się oddać tę samą liczbę pieniędzy lub rzeczy opisanych co do rodzaju i takiej samej jakości. Dodatkowo umowa pożyczki, której to suma przewyższa 500 zł musi być zatwierdzona pismem. Pożyczki pod zastaw nieruchomoÅci - Podzastaw.org
http://welbdronf.blog.wox.cc/entry38.html
Niezależnie od tego na podstawie zasady swobody umów strony umowy mogą dopisać kolejne warunki. Na ogół są to odsetki, które dostaje pożyczkodawca. Ich wielkość jest przeróżna i każdy kto decyduje się na zaciągnięcie pożyczki musi zwracać specjalną uwagę na tego typu aspekt umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest charakterystycznym rodzajem umowy.

Na jej podstawie pożyczkodawca, jakim jest osoba fizyczna przekazuje ustaloną sumę gotówki (na ogół są to sumy rzędu kilkunastu tyś złotych) a pożyczkobiorca zobowiązuj się otrzymaną pożyczkę opłacić wraz z doliczonymi odsetkami za okres w którym będzie zarządzał pieniędzmi. Jest zrozumiałym, że osoba z długami nie posiada solidnej historii kredytowej a w związku z tym normalnej pożyczki lub kredytu w agencji bankowej nie uzyska. Dlatego też prywatny inwestor chcąc ochronić zwrot udzielonej pożyczki tworzy zabezpieczenie przez wykonanie wpisu na hipotece zastawianej posiadłości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla dużej ilości ludzi jedynie możliwą do uzyskania.