Pożyczka pod zastaw - minimum formalności i maksimum korzyści.


Pożyczka pod zastaw to specyficznego rodzaju umowa, której to podstawowe zasady są ustalone w regulacjach KC. W 1-szej kolejności pożyczka to umowa na bazie, której 1-a ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na pożyczkobiorcę własność danej sumy pieniędzy lub rzeczy opisanych co do gatunku (np. 20 ton węgla, 2-ie tony mąki). Natomiast pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość gotówki lub rzeczy opisanych co do rodzaju i takiej samej jakości. Co więcej umowa pożyczki, której suma wykracza ponad 500 złotych winna być stwierdzona pismem. pozyczki pod zastaw
http://podzastaw.org
Nie licząc tego na bazie reguły swobody umów strony umowy posiadają możliwość dodać następne zasady. Najczęściej są to odsetki, które dostaje pożyczkodawca. Ich wielkość jest zróżnicowana i każda osoba która decyduje się na zaciągnięcie pożyczki powinna zwracać wyjątkową uwagę na ten zapis umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest specyficznym rodzajem umowy.

Na jej bazie pożyczkodawca, którym jest osoba fizyczna oferuje zdefiniowaną sumę pieniędzy (z reguły są to sumy około kilkudziesięciu tyś pln) a pożyczkobiorca zobowiązuj się przekazyaną pożyczkę zwrócić razem z doliczonymi odsetkami za czas w którym będzie dysponował środkami finansowymi. Jest zrozumiałym, że osoba zadłużona nie ma dobrej historii kredytowej a w związku z tym standardowej pożyczki lub kredytu w banku nie uzyska. W związku z tym też prywatny inwestor chcąc ochronić zwrot przekazanej pożyczki ustanawia zabezpieczenie przez wykonanie wpisu na hipotece zastawianej nieruchomości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla dużej liczby ludzi jedynie możliwą do uzyskania.